Salderen

Salderen.

Saldering, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, is eenvoudig gezegd het terug leveren van stroom aan de energieleverancier tegen een bepaalde vergoeding. Uw energierekening vermeld het aantal kWh dat u hebt verbruikt. Maar doordat u zonnepanelen hebt zijn er periodes dat u meer energie levert dan dat u zelf verbruikt. Deze opgewekte energie niet verloren, dit kan worden terug geleverd aan het net.

Uw elektriciteit wordt geregistreerd bij uw energieleverancier. Van uw verbruikte stroom in kWh wordt als vergoeding de energie die u terug hebt geleverd aan het stroomnet afgetrokken. De naam van deze som wordt salderen genoemd. Daarmee scheelt dit in de kosten van uw energierekening.

In de praktijk.

Stroom opwekken en direct verbruiken.

Wanneer u stroom opwekt door zonnestroom systemen, en diverse apparaten gebruikt, wordt de stroom die u opwekt direct gebruikt door de apparaten in uw huis. Dit is dus zonder tussenkomst van het elektriciteitsnet. Deze stroom wordt direct naar de apparaten gestuurd en wordt dus niet geregistreerd op de elektriciteitsmeter. Deze opgewekte elektriciteit ziet u dan ook niet terug op de elektriciteitsrekening.

Wekt u meer stroom op dan u verbruikt?

Als u stroom opwekt maar het niet direct gebruikt, wordt deze elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarin zijn twee mogelijkheden. U levert jaarlijks minder dan u netto afneemt, dit zorgt er voor dat uw jaarlijkse netto verbruik verrekend wordt met de elektriciteit die u terug levert. Het is ook mogelijk dat u meer elektriciteit levert dan dat u verbruikt. Dan ontvangt u voor uw overschot aan geleverde elektriciteit een ‘terug lever vergoeding’ Salderingsregeling zonnepanelen 2018

In 2018 hoeven we ons nog geen zorgen te maken over de salderingsregelingen. Een aantal jaren geleden is er een discussie losgebarsten rond salderen. De salderingsregeling in 2018 blijft bestaan tot 2023. Vanaf dat moment komen er wijzigingen. Tussen 2018 en 2020 kan de energie die teveel is opgevangen gesaldeerd worden.

Nationaal energiebespaarfonds (NEF).

Het Nationaal energiebespaarfonds is opgericht door het Rijk. Het fonds wordt gefinancierd door het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank.

Sinds 21 januari 2014 kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor bedragen tussen de 2.500 en 25.000 euro met een looptijd van 7 of 10 jaar.

De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. Meer informatie over het Energiebespaarfonds leest u het artikel: Nationaal Energiebespaarfonds van start

Salderen van zonnepanelen vanaf 2023.

Vanaf 2020 wil het kabinet de salderingsregeling voor duurzame energie versoberen (waar bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens onder vallen). Dat kan een nadelig gevolg hebben op de lange termijn voor een investering. Hier hangt een voorwaarde aan vast; namelijk de zogenoemde ‘slimme meters’. Deze digitale energiemeters houden bij wat er verbruikt en opgewekt wordt. De netbeheerder kan deze digitale meter op afstand uitlezen om zo uw meterstand bij te houden en te verrekenen. Het versoberen van de salderingsregeling is onderdeel van het Belastingplan 2014. Kamp liet wel weten dat de collectieve opwek van duurzame energie gestimuleerd zal blijven worden. De regeling die opgenomen is in het Energieakkoord zorgt er voor dat collectieve opwek van duurzame energie zorgt voor ene korting op de energiebelasting. Deze ligt lager dan de huidige salderingsregeling. Maar deze regeling zorgt er wel voor dat je een voordeel van 7,5 cent hebt per kWh.

De toekomst van zonnepanelen salderen.

Gelukkig zal de salderingsregeling niet heel snel verdwijnen. Deze blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Wel pleit minister Kamp voor een aanpassing in de salderingsregeling. De regeling is relatief duur per bespaarde kWh en het houdt de ontwikkelingen tegen van nieuwe innovatieve energiesystemen. Wanneer het na 2023 afgeschaft of aangepast is zal er naar verwachtingen een overgangsregeling worden getroffen voor de huishoudens die reeds hebben geïnvesteerd in een zonnepaneleninstallatie. Zonnepanelen blijven een goede investering, het blijft na 2023 namelijk ook elektriciteit voor u opwekken. Hiervan kunt u minstens 25 jaar na aanschaf van profiteren en mogelijk zelfs uw energiebehoefte volledig mee voorzien.

Meer weten? Neem contact met ons op.