Financiering

Investeren in zonnepanelen.

Het investeren in zonnepanelen is voor veel huishoudens interessant omdat in de regel het rendement hoger is dan de kosten van een lening.

Financiering zonnepanelen via duurzaamheidslening of hypotheek.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarop particulieren een zonnepaneelsysteem kunnen financieren. Naast de hypotheek kunt u de investering ook via een gesubsidieerde lening of een zgn. “groene lening” financieren. Gesubsidieerde lening.

De overheid wil zijn duurzaamheidsdoelstellingen halen. En dat levert particulieren een interessant voordeel op!

Voor een investering in duurzame energie ontvangt u via een Duurzaamheidslening een rente die 3% lager is dan de commerciële rentetarieven. De Duurzaamheidslening is beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Als u tot een bedrag van € 7.500,- wilt lenen, heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Als u een hoger bedrag wilt lenen, dan is de looptijd 15 jaar. De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10 of 15 jaar vaste rente.

Nationaal energiebespaarfonds (NEF).

Het Nationaal energiebespaarfonds is opgericht door het Rijk. Het fonds wordt gefinancierd door het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank.

Sinds 21 januari 2014 kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor bedragen tussen de 2.500 en 25.000 euro met een looptijd van 7 of 10 jaar.

De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. Meer informatie over het Energiebespaarfonds leest u het artikel: Nationaal Energiebespaarfonds van start

Financieren via hypotheek

De investering in een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek. Dit is gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek.

Meer weten? Neem contact met ons op.